​Hos EK Entreprise A/S tilbyder vi professionel teamentreprise. Officielt kaldes det for partnering. Formålet med partnering eller en teamentreprise er, at parterne i et åbent og integreret samarbejde gennemfører projektering og udførelse, således at der sikres den højest mulige kvalitet inden for den givne økonomiske ramme og tidsplan. Vi tilbyder teamentreprise i København, Storkøbenhavn og resten af Sjælland.

​Dialog, tillid og åbenhed er fokus i en teamentreprise

​Parterne beslutter i fællesskab succesmål for opnåelse af førnævnte mål. Formålet i en teamentreprise er endvidere, at der anvendes en samarbejdsform, som er baseret på dialog, tillid, åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parter.

Teamentreprisen gennemføres under en fælles målsætning, som er formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. Ved tidlig inddragelse af teamentreprenøren sikres det, at byggeriet kan opstarte, før myndighedsgodkendelser med mere foreligger, ligesom entreprenøren løbende sikrer i projektfasen, at de skitserede løsninger kan udføres inden for den aftalte økonomi.

Ligeledes sikres den højest mulige kvalitet og udførelsestidsplan inden for den givne økonomiske ramme i den aftale teamentreprise.

Projektforløbet indledes med en forventningsafstemning

​For at sikre at bygherrens intentioner og funktionskrav indfries, vil vi meget tidligt i projektforløbet tilbyde at afholde møder, hvor budgettet bliver gennemdrøftet og eventuelt tilrettet. Sammen med bygherren og rådgiverne vil der blive afholdt en workshop, hvor det endvidere sikres, at alle samarbejdspartnere forstår opgaven, teamentreprisen og det ønskede kvalitetsniveau.

Aftaler med samarbejdspartnere indgås af teamentreprenøren efter AB92, og der stilles sikkerhedsstillelse/garanti samt 1 og 5 års garanti.

Elementerne i en teamentreprise udgør blandt andet:

  • Konflikter kan løses tidligt.
  • Åbne regnskaber (markedspris).
  • Fælles målsætninger/succeskriterier.
  • Bygherren har indflydelse i hele processen.
  • Tidsplanlægning optimeres (hurtig opstart).
  • Inddragelse af leverandører og underentreprenører i samarbejdet.
  • Gensidig tillid og åbenhed – samarbejde i fokus i en teamentreprise.
  • Entreprenøren er ligeværdig i forhold til bygherren og dennes rådgivere.
  • Entreprenørens kompetencer i forhold til metodevalg, udførelse og priser inddrages tidligt.
  • Eventuel incitamentsaftale vedrørende tid, økonomi, sikkerhed og så videre (formålet er at påvirke parternes adfærd i teamentreprisen).


Du kan kontakte os på telefon +45 43 99 26 99 eller på e-mail: ek@ekentreprise.dk, hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på en teamentreprise (partnering).

Kontakt os i dag

Ønsker du mere information?

​Du er meget velkommen til at indhente flere oplysninger om vores entreprenørvirksomhed og om vores arbejde som entreprenør. Du kan sende en e-mail til os på ek@ekentreprise.dk , eller du kan ringe til os på telefon +45 4399 2699. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontaktinformation

EK Entreprise A/S

CVR-nummer: 10798590

Kuldyssen 8, 2630 Taastrup

Klik her for rutevejledning

EK Entreprise A/S er en moderne entreprenør beliggende i Storkøbenhavn. Vi arbejder som entreprenør i total- og hovedentrepriser for private og offentlige virksomheder i København og omegn.

En væsentlig del af vores hovedydelser består af rådgivning, projektledelse og byggestyring.