​Over 50 års erfaring

Medlem af Dansk Industri

​Bygger sammen med kunden

Nyheder​

August 2020​

"Rejsegilde" på Masnedøgade 22-24, Kbh. Ø (renovering) - den 11. august 2020​

Juni 2020​

EK Entreprise A/S er valgt som totalentreprenør på ny udbygning af Sjællands Universitetshospital, Køge.

Totalentreprisen omfatter i alt 3.327 m² brutto etageareal til brug for apoteksenhed og varemodtagelse og er en del af den igangværende udvidelse af det nuværende Sjællands Universitetshospital, Køge.

Varemodtagelsen bliver et omdrejningspunkt for den moderne logistik og trafikken af varer ind i hospitalet. Produktionsenheden til apoteket kommer til at producere forskellige typer af medicin til injektion, herunder opblanding af for eksempel antibiotika og kemoterapi. Produktionen sker under særligt rene forhold med specialventilation og sluser.

EK Entreprise A/S stod også for totalentreprisen på den første af projektets bygninger, som netop har modtaget et guldcertifikat for bæredygtighed.


​Vi glæder os til at komme i gang sammen med vores totalentrepriseteam som er IC Arkitekter A/S, Lyngkilde Rådgivende ingeniører og ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S.

Se Region Sjællands pressemeddelelse her: Pressemeddelelse

Maj 2020

​EK Entreprise A/S er maj måneds profil i Høje-Taastrup Erhvervsforum. - Se mere her: Månedens profil

April 2020​

DGNB Guldcertificering til Universitetshospitalet i Køge​

Den første etape af byggeriet af det nye Sjællands Universitetshospital - Vidensbygningen - har modtaget en guldcertificering for bæredygtigt byggeri. Det understreger fokus på miljø og bæredygtighed i det nye hospitalsbyggeri.

Se pressemeddelelse her: https://www.regionsjaelland.dk/nyheder/pressemeddelelser/Sider/Universitetshospital-i-Koege-vinder-guld.aspx

December 2019​

MAN Energy Solutions

Rejsegilde hos MAN Energy Solutions den 29. november 2019 på ny hal, der udføres i hovedentreprise.

August 2019​

Hastrupvænget, Køge

For Køge boligselskab udføres facaderenovering af bebyggelsen Hastrupvænget. Bebyggelsen består af 1 og 2 plans rækkehuse samt etagehuse i 2 plan med lejligheder. I alt 165 boliger. Den eksisterende facadebeklædning af træ nedrives, og der efterisoleres inden der monteres ny flot skiferfacade. Alle udvendige døre og vinduer skiftes til nye energibesparende elementer fra Velfac. Ligeledes skiftes beklædning på skure og der monteres nye tagrender og sternbrædder.​

Skelbækgade 2-4, 1717 København V – indretning af 7.000 m² kontorhotel fordelt på 5 etager

​Bygherre: Fokus Asset Management

Bygherrerådgiver: Jan Stokholm

Arkitekt: Over Byen Arkitekter

Ingeniør: Rambøll

Lejer: WeWork

EK Entreprise er som styringsentreprenør i gang med at udføre indretning af 7.000 m² kontorhotel til WeWork.

Arbejdet med nedrivning på alle etager blev påbegyndt sidst i juni og er i fuld gang. Alle etager skal ryddes helt, inden ”genopbygningen” går i gang til efteråret.

Nedrivningen går i gang fra 4. sal og ned. Da der er lejere/kontorer på 5. og 6. sal, kræver det, at larmende arbejder tilrettelægges nøje, således at alle er glade.

Alt affald sorteres på de respektive etager, inden det kastes ned via et udvendigt affaldstårn og læsses i containere.

For at minimere støvgener bliver brokker og andet støvende affald vandet på etagerne, inden det smides ned, ligesom der bliver vandet i selve tårnet.

Nedrivningen kører til midt i september, hvor vi forventer at kunne starte op med lidt indledende konstruktionsarbejder og derefter aptering.

Byggesagen skal efter planen køre frem til oktober 2020.​​

Februar 2019

Axel Towers – NMS Tårn D 5.sal

Bygherre: ATP Ejendomme

Bygherrerådgiver: Børthy – Schriver-Lundemann A/S

Arkitekt: Erik Arkitekter A/S

Ingeniør: Niras A/S

EK Entreprise har som styringsentreprenør udført indretning af kontorer på 5. sal i tårn D på Axel Towers til lejer Nordic Medical Solutions på ca. 260 m².

Kontorerne er i meget høj standard med blandt andet køle-/varmelofter.

​​

​December 2018

Allerslev Komplekset

EK Entreprise er totalentreprenør på projektet Allerslevkomplekset beliggende i Lejre Kommune. Bygherre er Lejre Kommune og EK’s totalentrepriseteam er med IC arkitekter og Tyréns som rådgivere.
​Der udføres en tilbygning til skolen, som i fremtiden skal rumme nye SFO lokaler.
​Ligeledes udvides Lejre Hallen med en multihal med to etager.

Samtidig med disse tilbygninger udføres der renoveringer på skolen, herunder energioptimering af facaden på en del af skolen samt andre områder, hvor der gribes ind for at lave større arealer.


​Projektet forløber i tæt samarbejde med Lejre Kommune samt skolen og hallens brugere. Projekteringen er startet i september 2018 og projektet skal afleveres i sommeren 2019.

November 2018

EK Entreprise afleverer 4.000 m² administrationsbygning til Region Sjælland

​Mandag d. 5. november 2018 var en festdag på Universitetshospital Køge. Her afleverede EK Entreprise den 4.000 m² store administrationsbygning, som skal huse det administrative personale, når det færdige supersygehus står klar i 2024. I den mellemliggende periode skal det store hold af rådgivere og entreprenører have base i det nye byggeri.

Ved afleveringsforretningen overdrog EK Entreprise det flotte byggeri til Projektdirektør for Region Sjælland, Helle Graub og projektleder for Region Sjælland, Karsten Langvad.

Teamet fra EK Entreprise har arbejdet dag og nat i ugerne op til afleveringen, da det er afgørende for EK Entreprise altid at aflevere et yderst tilfredsstillende produkt til bygherren. Og tilfredse var bygherren. Der var store smil og glade miner ved rundvisningen i det færdige byggeri.

Til at drive en fantastisk projektledelse for EK Entreprise har Henrik Holmgreen Jensen og Anders Christensen bidraget med stærke kompetencer og stor arbejdsindsats. Et komplekst forløb på et sygehus i drift har til tider været udfordrende. Henrik, Anders og resten af teamet har taget udfordringen op og løst opgaven fornemt.

I EK Entreprise er vi stolte over at kunne aflevere rettidigt til en tilfreds bygherre.​​

Oktober 2018

Følager, Valby

Den 1. oktober 2018 startede vi et nyt spændende projekt for Freja Ejendomme på Følager.

Sagen er en teamentreprise, hvor vi i samarbejde med Kuben Management og Freja Ejendomme udfører et nyt parkeringsanlæg på ca. 2.100 m².

Vores egne kompetente folk graver netop nu kloak, inden der skal indbygges ca. 2.000 m³ grus.

Arbejdet skal stå færdigt d. 1. marts 2019.

April 2018

EK Entreprise A/S har den 12. april 2018 haft et rigtig godt og vellykket rejsegilde på vores totalentreprisesag i Køge - Køge Universitets Hospitals nye vidensbygning/kontorhus.

Ca. 80 -90 gæster blev budt velkomne af Bygherre - Region Sjælland – Ved Vicedirektør Helle Gaub, som indledte Rejsegildet med en flot tale, hvor alle involverede parter i byggeprocessen – internt som eksternt, og ikke mindst de dygtige håndværkere - blev takket for deres indsats til dato.

Bygherren udtrykte i samme forbindelse egne og deres brugeres store tilfredshed med byggeprocessen og håndtering i forhold til, at vi bygger lige op ad et hospital i drift.

​Efter Helle Gaub benyttede adm. direktør Rasmus Johansen fra EK Entreprise A/S også lejligheden til en tale, hvor bygherre og deres projekthold blev takket for opgaven og det gode samarbejde, som vi har haft og fortsat har.

Samtidig lød en tak til EK Entreprises samarbejdspartnere og projekthold med IC Arkitekter og rådgivende ingeniør ØLLGAARD som hovedrådgivere på sagen.

Rasmus Johansen sendte herefter en særlig stor tak til alle de dygtige håndværkere på projektet, som har gjort en stor indsats og kæmpet i vind og vejr, for at nå dertil, hvor vi er i dag.

Rasmus sluttede sin tale med et trefoldigt hurra for Region Sjællands nye Vidensbygning.

​Herefter styrede alle gæster direkte mod den af bygherren opstillede pølsevogn med alverdens pølser, bøf-og flæskestegssandwich samt tilhørende drikke - Der manglede ikke noget – Selv solen skinnede fra en skyfri himmel. ​

​Marts 2018

Hvis vægge kunne tale

På den travle gade H.C. Andersens Boulevard ligger der i nummer 10 en flot fredet bygning. 

Bygningen har oprindeligt været brugt til Tegneskole for Kvinder fra 1876. Efterfølgende har den huset forskellige erhverv og nu skal den omdannes til et kvindehjem.

Bygherren er I/S HC ANDERSENS BOULEVARD 10 der - sammen med Byens Arkitekter og EK Entreprise - sørger for i fællesskab at bevare de smukke detaljer, minderne og den gode historie, der er i bygningen.

Huset består af et forhus, hvor nuværende kontorlokaler bevares.

I baghuset ændres eksisterende storrumskontorer til værelser fra stuen - 4. sal. På hver etage etableres der endvidere et køkken samt nyt badeværelse.

I forhuset er der flotte bevaringsværdige stuklofter, der stort set er forskellige i alle rum. De gamle trægulve, der ligger i forskellige mønstre, har fået nyt liv ved at blive slebet og overfladebehandlet.

Huset har en flot hovedtrappe, der også får en gennemgribende renovering. Her bliver der malet, skiftet armaturer samt lagt en tæppeløber på den brede trappe.

EK Entreprise A/S er glade for, at være med i dette spændende projekt. 

Når du træder ind i huset, er du ikke i tvivl om, at husets vægge gemmer på mange historier - og hvem ved, der kommer nok mange flere historier i fremtiden.

hcab

Februar 2018

​Nyt liv til Lyngby kulturhus

I januar 2017 husede Kuhlausalen for sidste gang Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester og Brass Bandet, før driften overgik til PFA Ejendomme for en omfattende renovering.

Kuhlausalen har siden 2001 dannet rammer om alt fra teater til konferencer for op til 650 publikummer og været en del af Lyngbycentret på Klampenborgvej i Lyngby.

Efter nogle hårde år for Kulturhuset blev lejemålet opsagt og PFA indgik en aftale om etablering af en ny butik til elektronikgiganten POWER og ikke mindst flere kvadratmeter til Nordisk Film Biografer, som har udvidet deres flotte biograf med endnu en sal i eksklusive omgivelser og en helt ny topmoderne slikbutik.

25. april sidste år tog vi første ”spadestik” i kælderen med seks store punktfundamenter, som holder det nye indskudte dæk midt i den 11 meter høje sal.

På de få kvadratmeter blev der brugt mere end 200 tons stål, før en kompliceret nedrivning etapevis kunne sættes i gang.

Med hjælp fra Orbicons eksperter blev alle nedrivningsprocesser nøje beregnet og planlagt, før vores team kunne arbejde i døgndrift. Et meget støjende og støvende arbejde i et betonhus med gæster fra kl. 10:00 til 00.30 alle ugens dage, gjorde ikke arbejdet nemt, men det blev løst takket være vores team fra Søndergård Nedrivning.

Med LEAN-principper som Just-in-time leverancer og de obligatoriske morgenmøder, deltog alle faggrupper aktivt i den daglige proces.

27. oktober 2017 kunne POWER slå dørene op for mere end 14.000 kunder - 4 dage før tid.

Vores arbejder fortsatte ovenpå med en noget uvant entreprise i form af etablering af en ny biografsal i en betonkerne. Kort sagt, så har vi bygget en hel biografsal med det nyeste HI-FI og store liggestole, svævende i gummiophæng fra lofter, vægge og på gulve. Ikke en fuge er overladt til tilfældighederne.

Årstiderne Arkitekter har flere gange om ugen holdt skarpt øje, hvilket gav anledning til et hav af gode diskussioner og skitser for at nå i mål, med et godt resultat.

Hos EK betyder det meget, at alle har en god forretning og at alle trives godt under vores ansvar.

Derfor er vi meget glade for, at der på 191 arbejdsdage ikke har været en eneste arbejdsulykke. 

Februar 2018

Første bygning på Universitetshospital Køge tager efterhånden form.

Du kan i øvrigt følge Projekt Universitetshospital Køge på deres FB-side: https://www.facebook.com/pg/usk2020/videos/?ref=page_internal

November 2017

DGNB

EK Entreprise har nu fået en DGNB-konsulent, da Jesper Friberg netop har gennemgået uddannelsen.

​Herudover har Jesper gennemgået kurser til også at kunne blive DGNB-auditor, men skal lige gennemføre et projekt først.

Tryk på linket og se EK’s profil på Green Building Council’s hjemmeside​

Klik her

jf - dgnb sort hvid

​September 2017

Indvielse af Maskinmesterskolen

Tillykke til Maskinmesterskolen København med indvielsen af de nye omgivelser i Lyngby, endnu en glad og tilfreds bygherre.
​I tæt samarbejde med rektor Erik Andreassen, IC Arkitekter samt bygherrerådgiver Julie Bjerring Bove har det været et godt og konstruktivt samarbejde. EK Entreprise har udført opgaven i totalentreprise med en entreprisesum på ca. 80 millioner. Tak for et godt arrangement ved indvielsen....

Sjællands Universitetshospital i Køge

Så er EK Entreprise gået igang på Køge Sygehus

1. spadestik på Sjællands Universitetshospital i Køge

EK Entreprise A/S opfører i samarbejde med IC Arkitekter og Øllgaard Ingeniører 4.000 m² videnshus i totalentreprise på Sjællands Universitetshospital.

Mandag den 18. september tog regionsformand Jens Stenbæk første spadestik til byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge.

Indtil nu er der gravet, byggemodnet, anlagt p-pladser og åbnet en midlertidig hovedindgang. Men nu skyder fremtidens universitetshospital for første gang i højden med byggeriet af en ny vidensbygning.

Vidensbygningen er på 4000 m² i to etager og skal rumme konference- og mødefaciliteter for sygehuspersonale og forskere. Den kobler sig til det eksisterende hospital med to forbindelsesgange.

Tidskapsel

Som en del af første spadestik gravede Jens Stenbæk og elever fra Ellemarkskolen i Køge en tidskapsel ned. Tidskapslen er skabt af eleverne fra byggeriets venskabsklasser og indeholder tidstypiske billeder og ting.


FAKTA

  • Sjællands Universitetshospital i Køge opføres som en udvidelse af det eksisterende hospital, der bliver næsten tre gange så stort,
    ​i alt 185.000 m²
  • Byggeriet foregår i flere etaper, hvoraf Vidensbygningen er den første nye bygning.
    ​I resten af byggeperioden vil Vidensbygningen bliver anvendt til byggeprojektkontor.

August 2017

Nyhavn

De fleste er bekendte med, at Nyhavn er et rigtigt dejligt område i København. ​Her er masser af mennesker, glæde og det summer af liv
​fra morgen til sen aften.

Inde i anden baggård i Nyhavn 31 er der en helt anden ro, trods livet ved kajen er et spytkast derfra. Man bemærker ikke det er
​midt i det travle København.

Herinde renoverer EK Entreprise en ældre ejendom fra 1800 tallet. Det er det gamle Nyhavn Rejser, der nu skal ombygges til 12 lejelejligheder. Projektet er med DADES i spidsen som bygherre og med Datea Newsec som bygherrerådgiver.

Opgaven er meget spændende, da vi går ind og rører ved de gamle konstruktioner. Bjælkelaget i hele huset var i meget dårlig stand, så det er blevet udskiftet i løbet af de sidste par måneder.
​Når der åbnes for vægge, dæk og andre bygningsdele i en ældre ejendom, kommer der ofte flere overraskelser frem, hvilket blot har gjort sagen mere omfattende - men også mere spændende. 

Disse opgaver er løst i samarbejde mellem EK Entreprise, bygherre og et rigtigt godt rådgiverteam. På konstruktionssiden er det Regnestuen, arkitekten er Design Group Arcitechs og rådgiver på installationsdelen er Spangenberg og Maden.

Det er omkring 1200 m² fordelt på 5 etager med 3 lejligheder pr. etage fra stuen til 2. sal og 3 dobbelthøje lejligheder på 3.-4. sal.

Indvendigt er en stor del nedrevet og bjælkelaget bygget op igen. Vi er i gang med at genopbygge vægge, badeværelser, installationer og en del andre fag pågår.

Facaderne beholder farven, men får et lidt andet look ved, at vi bygger karnapper, hæver penthousedelen samt sætter flere vinduer ind, så der kommer et bedre lys ind i lejlighederne.

Projektet er opstartet i juni 2017 og skal stå færdigt ca. 1 år efter opstart.

Vi ser frem til de næste måneder i Nyhavns 2. baggård og glæder os til at stå færdige med 12 nye lejligheder og ikke mindst glade slutbrugere.

EK Entreprise er stolte af, at vi er valgt til dette spændende projekt.

Når arbejdsdagen slutter, kan man igen gå fra den rolige, men lidt byggepladslarmende baggård, direkte ud i det pulserende liv i Nyhavn.

Maj 2017

Nekrolog

​Det var med stor sorg, at vi lørdag den 27. maj 2017 fik meddelelsen om, at vores mangeårige medejer og kollega, Torben Johansen, var død. 

Med Torbens bortgang har vi mistet en kær ven og særdeles god kollega. 

Torben var - ud over at være en fantastisk dygtig ingeniør og entreprenør - et kærligt og passioneret menneske, som med sit gode humør og pragmatiske facon altid var en fornøjelse at være sammen med. 

Torben havde mere end 40 års erfaring i entreprenørbranchen. Han startede i 1979 som ung byggeleder hos Hoffmann og har siden haft lederstillinger hos bl.a. Hoffmann, Chr. Jensens Sønner, Skanska og siden 2008 har han været medejer af EK Entreprise A/S og adm. direktør de sidste 2 år. 

Vi overlod posten som adm. direktør til Rasmus Johansen for 3 md. siden pga. Torbens sygdom. 

Torbens ukuelige vilje til altid at søge løsninger frem for begrænsninger gjorde ham til en foretrukken partner i forbindelse med forhandling og opførelse af nye byggeopgaver. Alle vidste, at hos Torben var et ord et ord, ligesom han konstant stod til rådighed for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. 

Der er blevet meget stille på Kuldyssen og vores tanker går til Torbens familie i denne svære stund. Vi deler deres tab, og vi kommer på alle måder til at savne vores gode ven og kollega, Torben. 

Et lys blev slukket – en stjerne tændt.

På vegne af alle ansatte i EK Entreprise A/S 

Lennart Pagels / Bestyrelsesformand.

Bisættelsen af Torben finder sted onsdag den 31. maj 2017, kl. 11.00, i Holsted Kirke i Næstved​.

Marts 2017

Ny administrerende direktør i EK Entreprise A/S

Pr. 1. marts 2017 bliver Rasmus Johansen ny adm. direktør i EK Entreprise A/S.
Rasmus er i dag projektchef i EK Entreprise A/S og har de sidste 3 år været ansvarlig for flere større styrings- og teamentrepriser i EK Entreprise A/S.

Rasmus afløser Torben Johansen, der p.g.a. sygdom har valgt at give plads til næste generation.
Torben fortsætter i EK Entreprise A/S med ansvar for salg og udvikling.

Rasmus er 38 år og uddannet ingeniør fra DTU i 2004.

I perioden 2004-2013 har Rasmus været ansat i Hoffmann A/S, Skanska samt E. Pihl & Søn A/S og har således en god og solid ballast med, der vil gavne ham i de kommende år.​

September 2016

Ingeniørhuset IDA - Montage af tagkonstruktion

Fredag d. 26.08.2016 blev den nye 350 m² store tagkonstruktion på Ingeniørhuset monteret.

Alt gik som planlagt, og med et enkelt kranløft, var der pludselig tag på bygningen.

EK Entreprise A/S havde valgt en lidt utraditionel måde at bygge taget på. Taget blev nemlig bygget på jorden.
​For at undgå at bygge et tag i 23 meters højde og for at undgå at spærre hele vejen med stilladser, valgte EK Entreprise, at taget skulle bygges på jorden. Udfordringerne på jorden var, at der ved det en​este tilgængelige sted, var en lygtepæl, en billetautomat og et træ i vejen. Taget blev således bygget omkring en lygtepæl, en billetautomat og et træ.

Om morgenen den 26. august 2016, kl. 06.00, ankom der en 400 tons mobilkran til at foretage løftet. Efter opstilling af den store kran, var alle mand klar til at løfte det 25 tons tunge tag op i 23 meters højde.

Vejret var perfekt til opgaven. Solskin og kun en svag vind.

Da kranen løftede taget fra vejen, var der ankommet op imod 100 tilskuere, som alle var meget spændte på opgaven.

Kranløftet varede under 1 time. Således var der pludselig tag på huset inden middag. Rejsegildet kunne nu holdes som planlagt.

EK Entreprise A/S viste endnu engang, hvordan vi er dygtige til at optimere tid og økonomi. Vi bygger altid sammen med kunden. Ingeniørhuset var efterfølgende meget tilfredse med hele forløbet.

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Juni 2016
Ingeniørhuset, IDA

​EK Entreprise er netop startet på 2 spændende projekter på Ingeniørhuset ved Kalvebod Brygge i København.

I samarbejde med Ingeniørhuset, udvider EK Entreprise A/S den eksisterende receptionsbygning med yderligere 3 kontoretager. Udvidelsen af den eksisterende receptionsbygning bliver foretaget uden fjernelse af eksisterende murværk, kælder og receptionsområde. For at beskytte inventaret under byggeprocessen bliver der bygget et tag ovenpå et stilladsdæk, til at skærme mod vind og vejr efter afmontering af tagkonstruktionen. Den eksisterende stålkonstruktion kan derefter fjernes og kælderen forstærkes til at optage de nye kræfter. Efter montage af den nye stålkonstruktion monteres tagkonstruktionen. Tagkonstruktionen bygges på jorden, og kranes op i ét stykke

I samarbejde med IDA Mødecenter A/S, udskifter og ombygger EK Entreprise A/S de eksisterende ventilationsanlæg til mødelokalerne. Alle mødelokaler og medarbejderkantinen får udskiftet den traditionelle ventilation til den nye type: Cool Ceiling. Cool Ceiling er et køleloft, som er testet af Teknologisk Institut. De nye lofter skal afhjælpe de høje temperaturer, der opstår, når solen rammer bygningen og derved opretholde et godt indeklima.

tårn

Maj 2016

For Carlsberg realiseres projektet "Project Welcome", hvor det eksisterende Visit Carlsberg og Jacobsen Bryghus ombygges i respekt for de oprindelige arkitektoniske idéer og med henblik på at skabe rammerne for unikke oplevelser for publikum samt brygning af øl.

Projektet gennemføres i hovedentreprise og udføres i samarbejde med ingeniørfirmaet Alectia A/S og arkitektfirmaet Ole Hagens Tegnestue A/S.
​Entreprisesum: 14 mio. kr.

April 2016

Rejsegilde på MAN Diesel & Turbo

Onsdag den 27. april 2016 blev der afholdt rejsegilde på ny hal og undervisningsafsnit for MAN Diesel & Turbo.

Byggeriet gennemføres i teamentreprise og forventes indflytningsklar i november måned 2016.

Igennem de sidste 5 år har EK Entreprise A/S gennemført opgaver for mere end 50 mio. kr. for MAN i Sydhavnen.​

-​

April 2016
For Novo Nordisk A/S udføres ny kontorbygning, flexhal og porthus på Brennum Park i Hillerød. 


​Kontorhus ca. 1900 m2

Flexhal ca. 550 m2

Porthus ca. 160 m2

Udføres i totalentreprise sammen med Arkitektfirmaet Sweco Architects og Ingeniørfirmaet Orbicon A/S.

April 2016

I Fisketorvets Shoppingcenter indrettes ny dagligvarebutik på ca. 1.400 m² i den eksisterende P-kælder.
​Projektet gennemføres i totalentreprise i samarbejde med Midtconsult A/S, MOE A/S og Arkitektfirmaet DesignGroup Architects A/S.

Entreprisesum 16 mio. kr

-​

December 2015
For Maskinmesterskolen København udføres ny værkstedsbygning og ombygning samt renovering af eksisterende skole på Gyrithe Lemches Vej 20, Kgs. Lyngby.
Opgaven gennemføres i totalentreprise i samarbejde med arkitektfirmaet Mannik & Storm A/S og rådgivende ingeniører EKJ A/S.
Skolebyggeriet forventes ibrugtaget for de nye elever i april 2017.

Entreprisesum 73 mio. kr.

 

-​

Oktober 2015

For Københavns kommune udføres nybyggeri, samt færdiggørelse af udvendige udearealer mv. til daginstitutionen Børnebyen Vandværket.

Opgaven udføres i totalentreprise i samarbejde med arkitektfirmaet IC Arkitekter A/S og rådgivende ingeniør Øllgaard A/S

Entreprisesum 21 mio. kr.

dji_0082byggeplads080516 (3)

-​

Oktober 2015

I Teamentreprise udføres nyt erhvervsbyggeri for MAN i Sydhavnen

Opgaven udføres i samarbejde med totalrådgiver Orbicon A/S

Entreprisesum 27 mio. kr.

-​

Oktober 2015

NOVO bygger ud i Hillerød!

EK har indgået hovedentrepriseaftale om til- og ombygning af eksisterende flexhal og portbygning m.m.

Opgaven udføres i samarbejde med Orbicon A/S

Entreprisesum 14 mio. kr.

-

Maj 2015

For Fisketorvets Shopping Center udføres stål- og betonkonstruktion for etablering af nye rulletrapper og elevator til ny tøjbutik i to etager.

Opgaven udføres i totalentreprise i samarbejde med MOE og Midtconsult.

Entreprisesum: 6 mio. kr.

-

Marts 2015

EK Entreprise A/S indretter ca. 6000 m² nyt domicil til KPMG på Dampfærgevej 28, København Ø.

Opgaven udføres i totalentreprise i samarbejde med DATEA for PFA Ejendomme A/S.

Byggeriet skal stå færdigt 1. juli 2015.

Entreprisesum: 50 mio. kr.

-

Marts 2015

For DADES A/S udføres ny tagetage på Strandvejen 104, Helleruphus.

Vækstfonden, der er lejer i ejendommen, udvider deres lejemål med ca. 900 m² og forventer at flytte ind i den nye tagetage i efteråret 2015.

Opgaven gennemføres i teamentreprise i samarbejde med DATEA A/S.

Entreprisesum: 20 mio. kr.

-

Oktober 2014

På gågaden i Frederikssund forestår EK Entreprise A/S renoveringen af en gammel ejendom.

Der etableres nyt tag og indrettes lejligheder med elevatorforbindelse.

Opgaven gennemføres som en ”TEAM-entreprise” og byggeriet forventes færdig i foråret 2015.

Entreprisesum: 4 mio. kr.

-​

Juni 2014

Blovstrødhallen

For Allerød kommune udvider EK Entreprise A/S faciliteterne på Blovstrødhallen med nye omklædnings- og baderum, kontor, mødelokale og tagterrasse.

Det samlede areal udgør ca. 450 m²

Opgaven gennemføres i totalentreprise sammen med Sixhøj A/S.

Byggeriet skal stå færdig i 27. januar 2015

Entreprisesum: ca. 8,4 mio. kr.

-

Blendex:

EK Entreprise A/S bygger ny lagerhal og indgangsområde - ca. 325 m² - for Blendex

Hallen opføres på Grusbakken 1-3 i Gentofte.

Opgaven gennemføres i totalentreprise i samarbejde med Sixhøj A/S.

Byggeriet forventes færdig i september 2014.

Entreprisesum: ca. 2,8 mio. kr.

-

April 2014

EK Entreprise bygger nyt Multihus til Nærum Gymnasium.

Arkitektfirmaet Dall og Lindhartsen har tegnet et spændende elipseformet hus i tre etager, som udvendigt er beklædt med træ og afsluttet med "græs" og solceller på taget!​​

​Nærum Gymnasium, Nyt Multihus for medie- og naturfag

Nærum Gymnasium, Nyt Multihus for medie- og naturfag, Atrium set fra balkon på 1. sal​

​Nærum Gymnasium, Nyt Multihus for medie- og naturfag, Atrium set fra gruppearbejdspladser

​-

Projektet gennemføres i totalentreprise i samarbejde med IC Arkitekter A/S og ingeniørfirmaet Balslev A/S.

Multihuset er på ca. 2.000 m² og skal stå færdig til indvielse 31. juli 2015.

Entreprisesum: ca. 36 mio. kr.

-

Oktober 2013

Sammen med PFA Ejendomme bygger EK Entreprise A/S nyt domicil til Mærsk Drilling i Lyngby.

EK Entreprise A/S er styringsentreprenør og gennemfører opgaven i samarbejde med arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen, ingeniørfirmaet Midtconsult samt Sjælsø Management.

Bygningsanlægget udgør 12.000 m² kontorareal i 4 etager samt 10.000 m² parkeringskælder i 2 etager. - I alt 22.337 m² - 769 arbejdspladser og 225 parkeringspladser.

De første spunsvægge er netop blevet sat og jordarbejdet er opstartet. Mærsk Drilling flytter ind i det nye smukke bygningsanlæg i marts

måned 2015.

Entreprisesum: ca. 220 mio. kr.

-​

EK Entreprise A/S bygger ny idrætshal og undervisningslokaler på Helsingør Gymnasium.

Det samlede areal udgør ca. 2.000 m².

Opgaven gennemføres i totalentreprise sammen med IC Arkitekter A/S og Kim Olsson Rådg. Ing. FRI A/S.

Byggeriet skal stå færdig i oktober måned 2014.

Entreprisesum: ca. 27 mio. kr.

-

September 2013

EK Entreprise A/S har indgået totalentreprisekontrakt med Greve Kommune.

Ved Greve Idrætscenter opføres ny tilbygning mellem eksisterende haller. Der etableres nye bevægelsesrum og en større sal til gymnastik og opvarmning. Endvidere bliver den nye mellembygning nyt indgangsområde samt fællesareal, der binder de eksisterende bygningsanlæg sammen.

Byggeriet skal stå klar til indvielse 1. april 2014.

Totalentreprisesum: ca. 9,1 mio. kr.

-

August 2013

EK Entreprise A/S indretter nyt Akutcenter for Region Hovedstaden i Ballerup.

Akutcentralens nye lokaler indrettes i Aberdeens ejendom på Telegrafvej 5, Ballerup.

Opgaven gennemføres i hovedentreprise i samarbejde med ingeniørfirmaet Niras.

Der nyindrettes ca. 1000 m2, som skal stå klar i oktober måned 2013.

Entreprisesum: Ca. 5,3 mio. kr.

-​

Juli 2013

EK Entreprise A/S udfører i samarbejde med PFA Ejendomme indretning af 5.000 m² for CPH Business i Lyngby.

EK Entreprise A/S ombygger Frederiksværk Gymnasium og HF.

I Hovedentreprise forestår vi ombygningen af Frederiksværk Gymnasium på ca. 550 m2.

Opgaven udføres i samarbejde med arkitektfirmaet Dall og Lindhardtsen A/S samt ingeniørfirmaet EKJ A/S.

Entreprisesum: Ca. 3 mio. kr.

​EK Entreprise A/S Kuldyssen 8, 2630 Taastrup CVR/SE-nr: 10798590

​Telefon: +45 43 99 26 99 E-mail: ek@ekentreprise.dk