Formålet med EK Entreprise A/S’ persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

​EK Entreprise A/S har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger vi behandler.

Med denne politik ønsker vi at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Er du endnu ikke kunde hos EK Entreprise A/S, er formålet med at behandle de oplysninger, vi indsamler og registrerer om dig, at kunne kontakte dig, så vi kan afdække dine behov og udarbejde et tilbud til dig.

Bliver du ikke kunde, opbevarer vi nogle få oplysninger om dig i en begrænset periode af hensyn til administrative formål, herunder dokumentation. Når du er kunde hos EK Entreprise A/S er formålet med at behandle og udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, at kunne identificere og servicere dig som kunde.

HVORNÅR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores aftaler med dig efter Persondataforordningen, artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af kontrakt.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke helt eller delvist, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, jfr. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra a, eller artikel 9, stk. 1 litra a. Det kan du gøre ved at kontakte

EK Entreprise A/S på e-mail ek@ekentreprise.dk

HVILKE KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Vi har brug for at registrere, behandle og udveksle disse kategorier af kundeoplysninger:

Stamdata: f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer og afgivne samtykke.

HVOR LAGRES DINE PERSONOPLYSNINGER
Dine oplysninger lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på EK Entreprise A/S vegne i henhold til dennes datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

HVOR FÅR VI OPLYSNINGERNE FRA?

Oplysningerne kan enten være givet af dig, eller de kan komme fra ejendomsdata, oplysninger fra tingbogen og andre offentligt tilgængelige kilder, som vi indhenter i overensstemmelse med lovgivningen.

HVEM UDVEKSLER VI DINE OPLYSNINGER MED?
Vi kan altid udveksle dine oplysninger med virksomheder, myndigheder og organisationer, som du har givet os samtykke til, så længe samtykket består.

Som led i den løbende IT systemdrift overlader vi data til databehandlere, som er leverandører af administration, data-lagerkapacitet eller systemdrift. Der kan som led i samarbejdet med vores leverandører blive overført personoplysninger til lande indenfor EU/EØS eller leverandører uden for EU/EØS, hvis leverandørerne har tiltrådt vilkår, som giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger som i EU/EØS.

EK Entreprise A/S videregiver oplysninger til tredjemand, når vi er retligt forpligtede til det. Det kan dreje sig om at videregive oplysninger til skattemyndighederne eller ejendomsmyndighederne.


HVORNÅR SLETTER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, eller vi kan blive mødt med et krav. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at vi sletter oplysninger senest 5 år + indeværende år efter at kundeforholdet er ophørt.

Hvis du vælger ikke at acceptere et tilbud fra EK Entreprise A/S vil tilbuddet og samtlige indsamlede oplysninger om dig blive slettet 1 år + indeværende år efter du modtog tilbuddet.

HVAD ER DINE RETTIGHEDER?
Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger vi i givet fald udveksler på baggrund af dit samtykke. Du kan også få oplyst, hvilke selskaber og/eller personer udvekslingen er sket til og hvad formålet er.

Du har ret til at få berigtiget eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den generelle sletning indtræffer.

Du kan eventuelt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på Datatilsynets hjemmeside​ www.datatilsynet.dk


VIL DU KLAGE?
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, har du ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over EK Entreprise A/S’ behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henviser vi til Datatilsynets hjemmeside.


ÆNDRINGER I DENNE DATABESKYTTELSESPOLITIK

Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den 1. januar 2021.​​

Kontakt os i dag

Ønsker du mere information?

​Du er meget velkommen til at indhente flere oplysninger om vores entreprenørvirksomhed og om vores arbejde som entreprenør. Du kan sende en e-mail til os på ek@ekentreprise.dk , eller du kan ringe til os på telefon +45 4399 2699. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontaktinformation

EK Entreprise A/S

CVR-nummer: 10798590

Kuldyssen 8, 2630 Taastrup

Klik her for rutevejledning

EK Entreprise A/S er en moderne entreprenør beliggende i Storkøbenhavn. Vi arbejder som entreprenør i total- og hovedentrepriser for private og offentlige virksomheder i København og omegn.

En væsentlig del af vores hovedydelser består af rådgivning, projektledelse og byggestyring.