Ved indgåelse af aftaler/kontrakter med EK Entreprise A/S er nedennævnte forhold altid gældende:

  • ​Børnearbejder er under ingen omstændigheder tilladt. Ingen person under 15 år må arbejde på EK Entreprise A/S’ arbejdspladser.
  • Al korruption, bestikkelse og konkurrenceforvridende tiltag, der hæmmer den økonomiske, sociale og demokratiske udvikling, tolereres ikke af EK
  • Der må ikke - hverken direkte eller indirekte - foregå aktiviteter, der kan føre til interessekonflikt. Dette omfatter ligeledes at give eller modtage personlige gaver samt at yde eller modtage tjenester, der overstiger en fastsat værdi.
  • Der skal altid handles indenfor lovens rammer og internationale konventioner.
  • Såfremt der bruges udenlandsk arbejdskraft, skal det altid registreres i RUT registret. Den udenlandske arbejdstager skal ligeledes være ansat efter en faglig overenskomst.
  • Der er forbud imod alkohol og euforiserende stoffer på EK Entreprise A/S’ byggepladser.
  • EK Entreprise A/S’ arbejdspladser skal altid være sikre at færdes på. Såvel det sikkerhedsmæssige som det psykiske arbejdsmiljø skal altid have stort fokus. Byggesager anmeldes til Arbejdstilsynet.
  • EK Entreprise A/S og deres samarbejdspartnere skal altid tilstræbe at minimere miljøpåvirkningen og bidrage til en ressourceeffektivisering af det enkelte produkts livscyklus. Brugen af skadelige stoffer og sikring af at håndtering af affald skal ske på en betryggende og miljøvenlig måde.​

Kontakt os i dag

Ønsker du mere information?

​Du er meget velkommen til at indhente flere oplysninger om vores entreprenørvirksomhed og om vores arbejde som entreprenør. Du kan sende en e-mail til os på ek@ekentreprise.dk , eller du kan ringe til os på telefon +45 4399 2699. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontaktinformation

EK Entreprise A/S

CVR-nummer: 10798590

Kuldyssen 8, 2630 Taastrup

Klik her for rutevejledning

EK Entreprise A/S er en moderne entreprenør beliggende i Storkøbenhavn. Vi arbejder som entreprenør i total- og hovedentrepriser for private og offentlige virksomheder i København og omegn.

En væsentlig del af vores hovedydelser består af rådgivning, projektledelse og byggestyring.