​EK Entreprise A/S udfører alle faser i byggeriet lige fra projektering, byggemodning og myndig-hedsgodkendelse til færdigt og indflytningsklart byggeri.

​EK Entreprise A/S udfører hovedentrepriser i et tæt samarbejde med egne håndværkere og faste samarbejdspartnere, hvilket sikrer, at byggeprojekterne bliver gennemført i høj kvalitet og inden for den aftalte tid.

​I et tæt samarbejde med investorer og kommende bygherrer udarbejder EK Entreprise A/S tidlige projekt- og økonomiforslag. Projekterne gennemføres i totalentreprise med åbne kalkulationer.

Formålet med en teamentrepriseaftale er, at parterne i et åbent og integreret samarbejde gennemfører projektering og udførelse, således at der sikres den højest mulige kvalitet inden for den givne økonomiske ramme og tidsplan

EK Entreprise A/S

... Vi bygger sammen med kunden​

Værdigrundlaget for EK er at skabe og udvikle tillid til kunder og samarbejdspartnere. Vi engagerer os i deres byggesager på en løsningsorienteret måde og lægger vægt på altid at være åbne og redelige i vort samarbejde.​

​EK Entreprise A/S Kuldyssen 8, 2630 Taastrup CVR/SE-nr: 10798590

​Telefon: +45 43 99 26 99 E-mail: ek@ekentreprise.dk